Lind Borgerforening
 

BUSSENS VENNER
ved Lind Pleje- og Aktivitetscenter

 
er en støtteforening der skal medvirke til at gøre driften af handicapbussen mulig og gøre det så billig som muligt for brugerne.
 
Bussen er en Citröen Jumper, diesel årgang 2010, som er anskaffet og drives i samarbejde med Toftebo Centret i Hammerum og Rosenlund Centret i Snejbjerg og hvert center ejer en tredjedel.
Lind Pleje- og Aktivitetscenters andel er anskaffet for indsamlede midler.
 
Hvert center har bussen hver tredje uge samt efter nærmere aftale.
 
Bussen må højst rumme 9 personer inkl. Føreren. Der er plads til 4 kørestole. Førere af bussen kan være pårørende, frivillige eller personale, der har kørekort til almindelig bil samt havde kørt en prøvetur med den ansvarlige ved det pågældende center.
 
Bussen skal være udgift neutral for Lind Pleje- og Aktivitetscenter. Centret har oprettet egen konto til bussens drift. Centrene har hver sit benzinkort. Faste udgifter og løbende reparationer på bussen deles ligeligt mellem de tre centre, hvor Bussens Venner ved Lind Pleje- og Aktivitetscenter betaler Lind Pleje- og Aktivitetscenters andel.
 
Der er nedsat en bus-gruppe på hvert center, bestående af en person fra ledelsen, en fra centerrådet og en person, som er hovedansvarlig for at bussen altid er driftsklar. Reglerne for drift og anvendelse af bussen er godkendt af de enkelte centerråd.
 
Årligt kontingent:
60 kr. pr. person / 250 kr. pr. firma/forening.
 
Indmeldelse kan ske:
·       Ved indbetaling til konto – Reg. 9600 kontonr. 5908-120-371
·       Ved henvendelse til Bussens Venners bestyrelse.
 
Sponsorater modtages gerne
Lav din egen hjemmeside med mono.net