Lind Borgerforening
 
27. februar 2018
Ordinær generalforsamling i Kulturladen kl. 19.00
 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab og budget

4. Indkomne forslag

5. Valg

6. Evt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.
 

 
 
 
 
 

Lind Borgerforening - siden administreres af
Lav din egen hjemmeside med mono.net