Lind Borgerforening
 
Der afholdes ordinær generalforsamling 

Tirsdag d. 26. februar kl. 19.00 i Kulturladen

Følgende er på valg: 

Lene Laursen
Brian Christensen
Svend Åge Frahm 

De modtager alle genvalg.  

Mød op og hør formandens beretning om årets gang. Vi vil også rigtig gerne høre, hvordan du mener Lindholm kan fortsætte med at være en aktiv del af Lind by for både børn, unge og ældre. 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før. 


Lav din egen hjemmeside med mono.net