Lind Borgerforening
 

Ældreområdet - Lind

Der er her i Lind flere tilbud for de ældre borgere - d.v.s. "seniorer" / borgere over 60 år.

 

Aktivitetscenteret "Kildevang" og Lind Ældreklub har hver især tilbud om bl.a. socialt samvær og kulturelle aktiviteter.

 

For denne gruppe blev desuden (i 2007) oprettet et lokalråd, som skal varetage netop disse borgeres interesser.

 

Desuden er der f.eks. muligheder for motionstilbud

(se: Idræt & Motion).

Ældre Sagen

Ældre Sagen søger flere besøgsvenner. Der er mange enlige, der gerne vil have et ugentligt besøg som afveksling i en ellers ensom hverdag. Man kan spille, gå tur, få sig en hyggesnak eller måske en diskussion om tidens aktuelle emner i godt selskab.

Vi forsøger at få besøgsven og besøgsmodtager til at klinge godt sammen.

Kontakt Kirsten Klitgaard på tlf.: 97 16 20 50. eller Birthe Rasmussen tlf.: 39 63 52 43

Bisidder: Har du brug for en bisidder i forbindelse med udskrivning fra sygehus, ved møde med socialforvaltningen o. lign. Så ring til tlf.: 97 20 86 14.

 
Lav din egen hjemmeside med mono.net