Lind Borgerforening
 

Udstykning - Vesterlindvej

Det grundlæggende arbejde er nu godt igang !

 

Skitsen til venstre viser udstykningen ved "Vesterdam" nord for Vesterlindvej.

Gården "Vesterdam" ses midt i billedet til højre for selve udstykningen.

Nederst til højre ses Højgårdskolen + sportsplads.

 

Se billeder nederst !

Lav din egen hjemmeside med mono.net